Over mij

Pasfoto
Ik ben een nieuwsgierig, kritisch en open persoon die alert is op verbeteringen, van allerlei aard.

Carrière

Na een Technische Opleiding (HTS Technische Computerkunde) en een aanvullend kopjaar Bedrijfskunde ben ik in 1990 aan de slag gegaan als Software Engineer. Na verschillende rollen als developer, ontwerper en consultant bij achtereenvolgens KPMG, Getronics Software, Ernst & Young Consultants en tenslotte Capgemini ben ik in 2007 voor mijzelf begonnen. Hier heb ik voor verschillende klanten Java- en later iOS App ontwikkeling gedaan.

Steeds duidelijker werd dat mijn bijdrage in een team erg gewaardeerd wordt, maar niet per se vanwege mijn programmeerkwaliteiten, maar vanwege mijn inzicht in het doen van een succesvol project. De juiste dingen goed doen, alleen doen wat nodig is, in één keer het goede bouwen, en op zijn tijd nee zeggen hebben vaak een project geholpen.

Agile

Al sinds 1995, toen de eerste tekenen van iteratief ontwikkelen zich aandienden heb ik actief meegedaan aan de eeuwige discussie waterval versus iteratief en heb ik mij verdiept in de voor- en nadelen. Ik begrijp de voordelen van IAD, RAD, DSDM, RUP (in iets mindere mate…), SCRUM en Agile.

Ik begrijp wat Agile werken inhoudt, en heb grote problemen met projecten die alleen volgens de SCRUM-regels uitgevoerd worden en dan denken dat er Agile gewerkt wordt. Dat is iets totaal anders. Ik heb serieuze bedenkingen bij alle regels die er bestaan bij het gebruik van SCRUM. Als je aan alle regels voldoet, ben je dan Agile. Nee!

Agile werken vereist een andere manier van denken. Als je de goede minste hebt, dan kan het grote voordelen in voorspelbaarheid en transparantie opleveren. Ik kan dat goed uitleggen.

Verder ben ik altijd op zoek naar verbeteringen. Alles kan altijd beter, simpeler, eleganter. Ik ben daarbij creatief en denk out of the box.

De Toekomst

Tenslotte ben ik mij terdege bewust van het tijdperk waarin wij leven. Er staan ons grote veranderingen te wachten. Een transitie naar een meer duurzame wereld waarin economische groei steeds minder belangrijk wordt, leidinggeven een andere inhoudt krijgt en alles, ja alles te automatiseren valt. Bedenk eens welke beroepen er allemaal gaan verdwijnen? Buschauffeur, Vrachtwagenchauffeur, Huisarts, Stratenmaker, Notaris, Makelaar, Kassière, Filmacteur. Allemaal beroepen die gaan verdwijnen. En welke beroepen komen daarvoor allemaal in de plaats? Niemand die het weet, maar het levert wel een boeiende discussie op.